SCHEMA FÖR LÄRARINSPARQUEN

I år finns schemat för Lärarinsparquen på Facebook! Klicka gärna i om du är intresserad eller att du kommer, och glöm inte följa Föreningen Lärarstudenterna för info om fler event under terminen!