OM LÄRARINSPARQUEN

Det är Lärastudenternas klubbmästeri (LäS KM) som tagit initiativet till Lärarinsparquen. Gruppen med initiativtagare kallas för Insparquesgeneraler. Vi saknade en ordentlig mottagningsverksamhet för lärarstudenter. Genom detta initiativ hoppas vi på att skapa gemenskap mellan lärarstudenter och att nya studenter ska få en bra första tid på universitetet. Förutom aktiva medlemmar i LäS så vi tar hjälp av lite äldre medlemmar och andra engagerade lärarstudenter som ställer upp som faddrar och funktionärer.

Lärarstudenternas Klubbmästeri har anor från Lärarhögskolan där vi startade 1993, och när campus Konradsberg lades ner så flyttade vi till campus Frescati. LäS är en politiskt obunden, ideell studentförening för lärarstudenter vid Stockholms Universitet.

Läs mer om LäS