OM LÄRARINSPARQUEN

Under HT17 anordnade vi för första gången någonsin en insparque för lärarstudenter på Stockholms universitet. Lärarinsparquen började som ett fristående projekt med stöttning av Lärarstudenternas Klubbmästeri (LäS KM) men är från och med 2018 ett utskott till LäS KM. Gruppen som planerar Lärarinsparquen kallas för Insparquesgeneraler och arbetet leds av två Övergeneraler. Historien bakom skapandet av Lärarinsparquen var att vi saknade en ordentlig mottagningsverksamhet för lärarstudenter. Genom Lärarinsparquen hoppas vi på att skapa gemenskap mellan lärarstudenter och att nya studenter ska få en bra första tid på universitetet. Förutom aktiva medlemmar i LäS så vi tar hjälp av lite äldre medlemmar och andra engagerade lärarstudenter som ställer upp som faddrar och funktionärer.

Lärarstudenternas Klubbmästeri har anor från Lärarhögskolan där vi startade 1993, och när campus Konradsberg lades ner så flyttade vi till campus Frescati. LäS är en politiskt obunden, ideell studentförening för lärarstudenter vid Stockholms Universitet.

Läs mer om LäS