FAQ

För att det är kul och det ger en chans att lära känna universitetet, dina kursare, andra lärarstudenter och oss i Föreningen Lärarstudenterna. Första dagarna känner man ingen, genom att delta i Lärarinsparquen kommer du träffa massa människor och allt nytt blir då lite lättare och roligare.

Lärarinsparquen arrangeras av Föreningen lärarstudenterna, den enda föreningen med lärarstudenter, pedagogik- och didaktikstuderande som huvudsaklig målgrupp på Stockholms Universitet. 

Lärarinsparquen anordnas av Föreningen lärarstudenterna, ämnesföreningen för alla lärarstudenter på SU. Föreningen lärarstudenterna och Lärarinsparquens målgrupp är alla lärarstudenter från förskollärarprogrammet till gymnasielärarprogrammen – så vill du träffa många andra lärarstudenter är Lärarinsparquen rätt plats! 

Insparquen anordnas av Naturvetenskapliga föreningen och riktar sig till alla inom det naturvetenskapliga området. 

Nej, det finns inga krav och tvång. Men ju mer du deltar, desto roligare!

Korta svaret: Nej.

Långa svaret: Nej, du väljer själv om du vill dricka eller inte. Vi ägnar inte oss åt alkoholhets. Med tanke på att du ska orka med allt som händer så är det klokt att ta det lugnt med alkohol. Med det sagt så är vi ju alla vuxna människor och bestämmer själva om vi vill inta alkohol eller ej.

En faAdder är en student som redan pluggar på Stockholms Universitet. Varje faddergrupp har  faddrar. Dina faddrar kommer att fungera som ett stöd under både Insparquen och terminsstarten. De berättar var du ska vara, vad du ska ha med dig och stöttar hela gruppen.

Insparkar kallas vid vissa lärosäten för för “nØllning”. Begreppet härstammar från det faktum att de som börjar på universitetet (oftast) har noll högskolepoäng och därför kallas “nØllan”.

Tyvärr har begreppet till följd av exempelvis “gymnasienollningar” fått negativa konnotationer och det är lätt att tänka på saker så som förnedring, kränkningar och alkoholhets. Det är dock inget vi har planerat, för det verkar ärligt talat inte så roligt – och det är ju roligt vi ska ha!

Vad gäller alkohol så kommer det att förekomma, fast utan hets, vi är ju alla vuxna människor och bestämmer själva om vi vill inta alkohol eller ej.

Lärarinsparquen har begränsat antal platser pga Covid-19.  Om du har anmält dig via formuläret och tryckt på ”skicka” ska du få en bekräftelse på att du har anmält dig. Vi kommer senare även skicka ut och bekräfta att du har fått en plats. Om du känner dig orolig skicka gärna ett mail till overgeneral@foreningenlararstudenterna.se så hjälper vi dig.

Vi lovar, alla går runt och undrar samma sak därför är det perfekt att du deltar i Lärarisparquen! Sannolikt har du flera kursare i din faddergrupp. Fråga runt vad folk läser. Det är ett perfekt sätt att starta konversationer på!

Den eviga frågan! Det finns kartor digitalt på su.se men även en del utplacerade på campus.  Vi kommer även publicera en liten video med ställen som kan vara bra att hitta till. Du kan ju även delta under den träffen som innehåller en guidead tur på campus! Annars är ett tips att fråga dina faddrar om hjälp.

Vi gillar att krångla till det med studentikos stavning. Det blir finare så. https://sv.wikipedia.org/wiki/Studentikos_stavning